Het Renovatiehuys is uw partner bij zowel complexe als simpele renovatieprojecten. Wij behandelen ieder project met het nodige vakmanschap en oog voor detail. Wij stellen verschillende opties voor en u maakt de keuzes. Wanneer we een project beginnen kunt u alles op de voet volgen want tijdens het volledige bouwproces waken we over het budget en over de door u vooropgestelde deadlines.

Wij leveren telkenmale MAATWERK omdat elk renovatieproject anders is. Daarom passen we onze service ook telkens aan! Proactief advies en een één-op-één begeleiding ontbreken nooit. Een totaalservice op maat waarbij uw renovatieproject van begin tot einde wordt gecoördineerd. Hoe meer wij coördineren, betekent een uitkomst van geen stress voor u, want dankzij onze jarenlange ervaring in renovatie en bouwcoördinatie weten we perfect waar de courante pijnpunten liggen en hoe hier tegemoet kan aan worden gekomen. Hier wordt dan ook extra op gefocust in de samenwerking met de renovatiepartners!